Corporate identity

Corporate identity (firemná identita) znamená jednotný vzhľad a štýl firemnej komunikácie. Jej základný význam je pri budovaní značky, logotypu spoločnosti a jej produktov. Je preto dôležité vhodne navrhnúť značku spoločnosti a následne vypracovať zásady firemnej komunikácie (design manual). Preto túto časť firemnej prezentácie netreba podceniť. Prvým krokom je návrh logotypu.

Logo môže obsahovať text a grafický prvok. Pri tvorbe logotypu, tak ako aj pri dizajn manuáli, postupujeme s estetickým cítením s ohľadom na zameranie a činnosť spoločnosti a s ohľadom na univerzálnosť použitia loga v celej firemnej komunikácii.

Corporate identity